Huisregels

 

U bent van harte welkom bij TLC huisartsen. Het gehele team zet zich in om u zo goed mogelijk te helpen. Wij verwachten van u een respectvolle benadering, zowel telefonisch als in de praktijk of tijdens huisbezoek.

Bij het betreden van de praktijk gaat u akkoord met onderstaande huisregels. Zo werken we samen aan een prettig contact en duidelijke afspraken.

 

Algemene huisregels

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we een prettige en veilige omgeving met elkaar creëren.

 1. Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 2. We accepteren elkaar met onze verschillen.
 3. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 4. We geven elkaar gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 5. Onze assistentes zijn deskundig en discreet. Behandel hen met respect.
 1. Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken.
 2. Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst, verzoeken wij u vriendelijk om een tolk mee te nemen.
 3. Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener. Dit heeft als doel als geheugensteun en om het gesprek te kunnen naluisteren voor uw eigen gebruik.
 4. Roken/drugs/alcohol in en om het pand is verboden.
 5. Wapenbezit is niet toegestaan.
 6. Bij ongepast gedrag als gevolg van het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang tot het gebouw geweigerd.
 7. Wij accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden bij u in rekening gebracht.
 8. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
 9. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.
  Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie. 
 10. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
 11. Assistenten en artsen gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten (zie ons privacyreglement op de website).
 12. De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
 13. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.
 14. Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

 

 

Regels met betrekking tot het spreekuur

We hebben alleen spreekuur op afspraak.

Een afspraak is 15 minuten en hierin wordt 1 klacht of 2 kleinere klachten besproken.  Wilt u meer bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.

Verschijnt u niet op de afspraak? Dan ontneemt u een ander om op dat tijdstip zorg te ontvangen en brengen we het wegblijftarief in rekening. Deze krijgt u niet vergoed van uw verzekering.

 

Gele & rode kaarten

Mocht er toch sprake zijn van schending van de huisregels, dan zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen.

 • 1e gele kaart: we u aan op uw gedrag en geven u een officiële waarschuwing. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen.
 • 2e gele kaart: u houd u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels en krijgt een laatste officiële waarschuwing 

Rode kaart: als de gele kaarten geen effect hebben gehad en u houdt zich stelselmatig niet aan onze huisregels, dan gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn. Kortom we schrijven u uit. U bent dan niet langer patiënt van TLC huisartsen en verlenen geen zorg meer 

In het geval van fysiek geweld of doodssbedreigingen krijgt u direct een rode kaart en schrijven we u uit.